Scroll Top

Privacy Policy

Privacy Statement 

Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacy statement en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik,

Maartje Heyne – de Cort, de eigenaresse van Praktijk MyFlow, gevestigd in Dorst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 8705376.

Persoonsgegevens
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan bewandelen. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op met mij te werken. Zie je er na een oriëntatie van af, dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens
Mocht je instemmen om met mij te werken, dan kan ik je om aanvullende gegevens vragen. Bijvoorbeeld in een intakeformulier of tijdens een gesprek. Met alles wat besproken is, ga ik discreet om. Ik zal alleen informeren naar aanvullende informatie die van belang is voor de samenwerking. Indien uitwisseling aan derden van belang is, zal dit alleen met jouw toestemming gebeuren.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij mee hebben ingestemd als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn website (www.praktijkmyflow.nl) is alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik gebruik geen cookies.

Niet digitale gegevens
Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En alleen ik ben op de hoogte van waar de sleutel ligt.
Bij het bewaren van gegevens houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je te allen tijde.

Ik ben aangesloten bij:
CAT Collectief https://catcollectief.nl
GAT Geschillen https://www.gatgeschillen.nl

— Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid
Praktijk MyFlow is een praktijk voor coaching en therapie en is opgericht door Maartje Heyne-de Cort. Zij is aangesloten bij het CAT (Complementair Aanvullende Therapie- register) en voldoet hiermee aan de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg). Voor meer informatie kunt u terecht bij www.catcollectief.nl en www.gatgeschillen.nl. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van praktijk MyFlow. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.  

Verhindering
Indien bij verhindering tot 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur, zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk.

Vertrouwelijkheid
Als behandelend therapeut ben ik verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies, tenzij het wettelijke verplicht is om een melding te doen. Indien er, in het belang van de cliënt, overleg moet zijn met derden, zal er altijd eerst toestemming worden gevraagd.

Aansprakelijkheid
Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen consulten een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Gebruikt u medicijnen, geef dit dan aan tijdens het intakegesprek.  
Voor de begeleiding geldt dat ik al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling is Praktijk MyFlow, Maartje Heyne-de Cort niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen, schade of overlast die samenhangt met u of voortvloeit uit de coaching of behandeling. Praktijk MyFlow is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de behandelingen die door Praktijk MyFlow (uit)gevoerd zijn.

Begeleiding minderjarige
Begeleiding kinderen tot 16 jaar
Het is wettelijk bepaald dat voor coaching van kinderen onder de 16 jaar, Indien van toepassing beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van Praktijk MyFlow. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Behandelend therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Begeleiding minderjarige van 16 tot 18 jaar
In principe is er bij een behandeling geen toestemming van de ouders of voogd nodig, alleen van de minderjarige. Tenzij deze expliciet wilsonbekwaam is in welk geval toestemming van de ouders of voogd nodig is (zie hiervoor de informatie bij begeleiding kinderen tot 16 jaar).

Klachtenprocedure
Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken met de therapeut. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de geschillencommissie GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). 

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik,
de eigenaresse van Praktijk MyFlow, Maartje Heyne-de Cort.

Persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Voor een goede behandeling hebben wij, als uw behandeld therapeut, aanvullende gegevens nodig. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier, behandelovereenkomst of tijdens een gesprek. Met alles wat besproken is gaan wij discreet om. Wij zullen alleen informeren naar aanvullende informatie die van belang is voor de samenwerking. Indien uitwisseling aan derden van belang is, zal dit alleen met jouw toestemming gebeuren.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Deze gegevens worden enkel gebruikt om aan uw vraag of verzoek te voldoen. Wij doen ons uiterste best om deze gegevens zo veilig mogelijk te bewaren.

Niet digitale gegevens
Tijdens de sessies maak ik wel eens aantekeningen. Deze bewaar ik in een afgesloten kast en alleen ik ben op de hoogte van waar de sleutel ligt.
Bij het bewaren van gegevens houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.

Beveiliging
Praktijk MyFlow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Je hebt het recht om om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ditzelfde geldt voor een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ik ben aangesloten bij:
CAT Collectief https://catcollectief.nl
GAT Geschillen https://www.gatgeschillen.nl